MATERIALS

CALIU MILANO
es compromet en l'utilizar materials reutilitzables, biodegradables, reciclables i no tòxics. Les pantalles estan progectades tenint en compte la llarga vida del producte, fent que sigui desmuntable i durador.
La produccio té una elevada eficiència energètica (reduït consum energètic a les fases de producció) i un impacte ambiental molt baix.

Els materials utilitzats:
Ferro, per l'estructura de les pantalles. El reciclatge de metalls ferrosos ofereix avantatges considerables tant des del punt de vista ecològic com econòmic. Com tot tipus de reciclatge de residus, redueix l’impacte ambiental i combat la contaminació. Els materials ferrosos són materials 100% reciclables. Es poden reciclar innumerables vegades sense perdre cap propietat original i, per això, són els materials més reciclats al món.

Llana i cotó de fil d’Escòcia, per a la superfície de les pantalles. El fil d'Escòcia és el fil de cotó més preuat, gràcies a un doble tractament que el fa més brillant i sedós. La llana és una fibra natural, sostenible i biodegradable. Tots dos filats són 100% reciclables.